Maniningil lang ako ng renta, bakit kinakantot mo ako